01-07-2020  

Bảng Giá Đất Huyện Cư Kuin 2020 – 2024

Bảng Giá Đất Huyện Cư Kuin 2020 – 2024

Để hỗ trợ đến khách hàng dễ dàng tra cứu giá thuế đất tại nơi sinh sống hoặc khu vực lựa chọn đầu tư Bất Động Sản. AMAKING xin chia sẻ đầy đủ thông tin chi tiết về bảng giá đất của toàn tỉnh Đắk Lắk.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK KHOÁ IXIX. KỲ HỌP BẤT THƯỜNG. Thông qua ngày 22 tháng 05 năm 2020. Và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2020

Bảng Giá Đất Huyện Cư Kuin 2020 bên dưới sẽ cập nhật chi tiết các khu vực mà quý khách đang tìm kiếm

Nhận Bảng Giá Thuế Các Loại Đất Khác Trên Địa Bàn Tỉnh Đắk Lắk 2020 (Kết nối zalo SĐT 0917611117)

Bảng Giá đất trồng cây lâu năm

ĐVT: Đồng/m2

TT

Đơn vị hành chính

Mức giá

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Xã Ea Tiêu

70.000

65.000

60.000

2

Xã Ea Ktur

70.000

65.000

60.000

3

Xã Ea Bhốk

70.000

65.000

60.000

4

Xã Dray Bhăng

70.000

65.000

60.000

5

Xã Hòa Hiệp

55.000

50.000

45.000

6

Xã Ea Ning

70.000

65.000

60.000

7

Xã Cư Êwi

55.000

50.000

45.000

8

Xã Ea Hu

65.000

55.000

45.000

 

1.  Xã Ea Tiêu

 • Vị trí 1:

+ Các thửa đất tiếp giáp Quốc lộ 27

+ Các thửa đất tiếp giáp các tuyến đường xung quanh chợ Trung Hòa

+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên thôn từ Ngã ba Quốc lộ 27 (chợ buôn Kram) đến Ngã ba buôn Tiêu

+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba Quốc lộ 27 đến Ngã ba buôn Tiêu

+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba Quốc lộ 27 đến Hết đoạn đường thẳng (dài khoảng 390m) buôn Ciết

+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã tư đầu đường nhựa buôn Ciết đến Hết đường nhựa

+ Các thửa đất tiếp giáp các đường thuộc khu dân cư trong phạm vi bán kính 300m tính từ mốc lộ giới Quốc lộ 27

+ Khu vực sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng. Công ty TNHH MTV cà phê Việt Đức

– Vị trí 2:

+ Các thửa đất tiếp giáp đường dọc kênh thủy lợi từ Ngã ba buôn Tiêu đến Cổng chào thôn 11

+ Khu vực sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV cà phê Ea

Tiêu

+ Khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại thuộc thôn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

 1. 12. 85. buôn Kram. Luk. Ciết

– Vị trí 3: Các khu vực còn lại

2.  Xã Ea Ktur

 • Vị trí 1:

+ Các thửa đất tiếp giáp Quốc lộ 27

+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba Quốc lộ 27 đến Đập Việt Đức 4 (giáp xã Ea Ning)

+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba buôn Plei Năm đến Giáp xã Hòa Đông. huyện Krông Pắk

+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên thôn từ Ngã ba Quốc lộ 27 đến Cổng Giáo xứ Vinh Hòa

+ Các thửa đất tiếp giáp các đường thuộc khu dân cư trong phạm vi bán kính 300m tính từ mốc lộ giới Quốc lộ 27

+ Khu vực sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng. Công ty TNHH MTV cà phê Việt Đức bao gồm: các thửa đất nằm tiếp giáp và có bán kính 300 m tính từ mốc lộ giới QL27; các thửa đất tiếp giáp đường liên xã.

 • Vị trí 2:

+ Khu vực sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng. Công ty TNHH MTV cà phê Việt Đức còn lại.

+ Khu vực sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV cà phê Ea Sim. Công ty TNHH MTV cà phê Ea Hnin

+ Khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại thuộc thôn 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 10

Ea Hu

– Vị trí 3: Các khu vực sản xuất còn lại

3.  Xã Ea Bhốk

 • Vị trí 1:

+ Các thửa đất tiếp giáp Quốc lộ 27;

+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba Quốc lộ 27 đến Cầu trắng;

+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba Quốc lộ 27 đến Giáp xã

 

+ Các thửa đất tiếp giáp các đường thuộc khu dân cư trong phạm vi bán

 

kính 300m tính từ mốc lộ giới Quốc lộ 27

+ Các thửa đất tiếp giáp đường trục chính thôn 4 từ Ngã ba Quốc lộ 27 đến Ngã ba đường liên xã

+ Khu vực sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV cà phê Ea

Ktur

 • Vị trí 2: Khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại thuộc thôn 4. 8. buôn

Ea Mtá. buôn Ea Mtá A và buôn Ea Kmar

 • Vị trí 3: Các khu vực còn lại

4.  Xã Dray Bhăng

 • Vị trí 1:

+ Các thửa đất tiếp giáp Quốc lộ 27

+ Các thửa đất tiếp giáp Tỉnh lộ 10 từ Ngã ba Quốc lộ 27 đến Giáp huyện Krông Ana

+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba Quốc lộ 27 (giáp chợ Hòa Hiệp) đến Đường liên thôn tuyến 2 song song Quốc lộ 27

+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên thôn song song Tỉnh lộ 10 (thôn lô

13)

+ Các thửa đất tiếp giáp các đường thuộc khu dân cư trong phạm vi bán

kính 300m tính từ mốc lộ giới Quốc lộ 27

+ Khu vực của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cao su 19/8

+ Khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại thuộc thôn Nam Hòa. Kim Châu

 • Vị trí 2: Khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại thôn Lô 13
 • Vị trí 3: Các khu vực còn lại

5.  Xã Hòa Hiệp:

 • Vị trí 1:

+ Các thửa đất tiếp giáp Quốc lộ 27

+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba Quốc lộ 27 đến Hết thôn

Mới;

+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba Quốc lộ 27 (giáp chợ

Hòa Hiệp) đến Đường liên thôn tuyến 2 song song Quốc lộ 27

+ Các thửa đất tiếp giáp các đường tuyến 2. tuyến 3 song song Quốc lộ

 1. các đường nhánh từ Quốc lộ 27 đến hết đường tuyến 3 (thuộc thôn Kim Phát) từ Giáp xã Dray Bhăng đến Quốc lộ 27

+ Các thửa đất tiếp giáp các tuyến đường xung quanh chợ Hòa Hiệp

– Vị trí 2:

 

+ Các thửa đất tiếp giáp đường nội thôn (thuộc thôn Mới) từ Ngã ba đường liên xã Hoà Hiệp. Dray Bhăng (Cách Quốc lộ 27 – 635m) đến Giáp xã Dray Bhăng

+ Khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại thuộc thôn Kim Phát. Thàng Công.

Thôn Mới

– Vị trí 3: Các khu vực còn lại

6.  Xã Ea Ning:

 • Vị trí 1:

+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Đập Việt Đức 4 đến Giáp xã Cư

Êwi

+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba chợ Việt Đức 4 đến Giáp xã

Ea Bhốk

+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba cổng chào buôn Pưk Prông đến Hết tường rào Công ty TNHH MTV Cà phê Chư Quynh

+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Hết tường rào Công ty TNHH MTV Cà phê Chư Quynh đến Đường liên xã (gồm cả hai nhánh đường)

+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Cầu trắng đến Giáp xã Cư Êwi

 • Vị trí 2:

+ Khu vực sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV cà phê Ea Hnin. Công ty TNHH MTV cà phê Chư Quynh. Công ty TNHH MTV cà phê Ea Ktur

+ Khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại thuộc thôn 8. 15. 21 và 22

 • Vị trí 3: Các khu vực còn lại

7.  Xã Cư Êwi:

 • Vị trí 1: Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Cầu chăn nuôi đến Giáp xã Ea Ning
 • Vị trí 2: Khu vực sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV cà phê Ea Hnin. Công ty TNHH MTV cà phê Chư Quynh;
 • Vị trí 3: Các khu vực còn lại

8.  Xã Ea Hu:

 • Vị trí 1:

+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Cầu trắng đến Giáp xã Cư Êwi

+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba đường liên xã đi xã Ea Hu. Cư Êwi đến Giáp xã Ea Bhốk

 • Vị trí 2:

+ Khu vực sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV cà phê Chư Quynh

+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên thôn từ Ngã ba đường liên xã đến Hết sân bóng thôn 1

 • Vị trí 3: Các khu vực còn lại

Bảng Giá đất ở tại nông thôn

ĐVT: Đồng/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Mức giá

Từ

Đến

I

Xã Ea Tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Quốc lộ 27

Cầu buôn K’ram (giáp TP. Buôn Ma Thuột)

Đường dọc kênh thủy lợi

2.000.000

 

Đường dọc kênh thủy lợi

Hết cửa hàng xăng dầu Hoài Ân

2.500.000

Hết cửa hàng xăng dầu Hoài Ân

Ngã 3 đường vào UBND xã

3.000.000

Ngã 3 đường vào UBND

Hết cửa hàng phân bón

Thanh Bình

5.000.000

Hết cửa hàng phân bón Thanh Bình

Đường vào Giáo xứ Vinh Hòa

5.500.000

Đường vào Giáo xứ Vinh Hòa

Cổng chào thôn 2

3.000.000

 

Cổng chào thôn 2

Cống đối diện cổng chào thôn 8 (xã Ea

Bhốk)

 

3.000.000

Cống đối diện cổng chào thôn 8 (xã Ea Bhốk)

Trường tiểu học Kim Đồng

2.700.000

Trường tiểu học Kim Đồng

Giáp xã Dray Bhăng

1.500.000

2

Khu vực chợ Trung Hòa

Các đường bên trong và giáp chợ Trung Hòa

3.000.000

 

 

3

 

 

Đường liên thôn

Ngã ba Quốc lộ 27 (chợ buôn Kram)

Ngã ba đường liên thôn

(cách Quốc lộ 27 -300m)

900.000

Ngã ba đường liên thôn (cách Quốc lộ 27 – 300m)

Kênh thủy lợi (cổng chào thôn 7)

600.000

Kênh thủy lợi (cổng chào thôn 7)

Hết thôn 6

480.000

Hết thôn 6

Ngã ba buôn Tiêu

420.000

4

Đường dọc kênh thủy lợi

Cách ngã tư Quốc lộ 27 – 300m

Cổng chào thôn 7

300.000

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Đường liên xã

Ngã ba Quốc lộ 27

Cổng chào buôn Kram

720.000

Cổng chào buôn Kram

Ngã ba đường vào bãi bắn

600.000

Ngã ba đường vào bãi bắn

Ngã ba buôn Tiêu

420.000

Ngã ba buôn Tiêu

Hồ cạnh Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Tiêu

300.000

Hồ cạnh Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Tiêu

Cổng chào thôn 11

300.000

 

Cổng chào thôn 11

Ngã ba đường đi xã Ea Kao, TP, Buôn Ma

Thuột

 

500.000

           

 

STT

Tên đường

Đoạn đường

Mức giá

Từ

Đến

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Đường liên xã

Ngã ba Quốc lộ 27

Ngã tư đường vào

Trung tâm GDTX cũ

1.800.000

Ngã tư đường vào Trung tâm GDTX

Đầu buôn Ciết

850.000

Đầu buôn Ciết

Hết đọan đường thẳng (dài khoảng 390m)

700.000

Hết đọan đường thẳng (dài khoảng 390m)

Cụm công nghiệp Cư Kuin (hết buôn Ciết)

500.000

Ngã tư đầu đường nhựa buôn Ciết

Hết đường nhựa

500.000

7

Các đường thuộc khu dân cư trong phạm vi bán kính 300m tính từ mốc lộ giới đường Quốc lộ 27

500.000

 

8

 

Khu dân cư

Thuộc các thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, buôn Ciết, buôn Kram và buôn Luk

270.000

Các thôn, buôn còn lại

150.000

II

Xã Ea Ktur

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Quốc lộ 27

Cầu buôn K’ram (giáp TP. Buôn Ma Thuột)

Đường vào khu dân cư thôn 8 (Ngang dốc)

 

2.000.000

Đường vào khu dân cư thôn 8 (Ngang dốc)

Công ty TNHH MTV

Cà phê Việt Đức (đướng vào thôn 6. 9)

 

2.500.000

Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức (đướng vào thôn 6. 9)

Ngã ba đường vào Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Sim

 

3.000.000

Ngã ba đường vào Công ty TNHH MTV Cà phê Ea

Sim

 

Cổng chào thôn 1

 

5.000.000

Cổng chào thôn 1

Cổng chào thôn 2

5.500.000

Cổng chào thôn 2

Ngã ba cuối thôn 2. đầu thôn 5

4.500.000

Ngã ba cuối thôn 2. đầu

thôn 5

Giáp xã Ea Bhốk

3.000.000

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Đường liên xã

 

 

Ngã ba Quốc lộ 27

Đường vào Công ty TNHH MTV cà phê Ea Sim đến hết thửa đất số 9430 bên trái và đồng thời tiếp giáp đến hết thửa đất số 9636 bên

phải. TBĐ số 40)

 

 

1.000.000

Hết khu dân cư thôn 10 (cách Quốc lộ 27 – 450m)

Đập Ea Sim

600.000

 

Đập Ea Sim

 

Cổng chào thôn 15

 

420.000

           

 

STT

Tên đường

Đoạn đường

Mức giá

Từ

Đến

 

 

Cổng chào thôn 15

Đập Việt Đức 4 (giáp xã Ea Ning)

700.000

 

 

Ngã ba buôn Plei Năm

Đến hết thửa đất 3716 bên phải và đồng thời tiếp giáp đến hết thửa 3713 bên trái. TBĐ số

22)

 

 

600.000

Cuối khu dân cư Plei Năm (dài khoảng 1.300m)

Giáp xã Hòa Đông

550.000

3

Đường liên thôn

Ngã ba Quốc lộ 27

Cổng Giáo xứ Vinh Hòa

3.000.000

4

Các đường thuộc khu dân cư trong phạm vi bán kính 300m tính từ mốc lộ giới đường Quốc lộ 27

500.000

 

5

 

Khu dân cư

Thuộc các thôn: 1, 2, 3, 4

350.000

Thuộc các thôn: 5, 7, 8, 10

210.000

Các thôn, buôn còn lại

130.000

III

Xã Ea Bhốk

 

 

 

 

1

 

 

 

Quốc lộ 27

Giáp xã Ea Ktur

Cổng chào thôn 8

3.000.000

Cổng chào thôn 8

Ngã ba đối diện Trường tiểu học Kim Đồng

2.700.000

Ngã ba đối diện Trường tiểu học Kim Đồng

Hết Thửa đất Giáo họ Kim Tân

1.500.000

Hết Thửa đất Giáo họ Kim Tân

Ngã ba Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Ktur

2.000.000

Ngã ba Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Ktur

Giáp xã Dray Bhăng

3.500.000

 

 

 

2

 

 

 

Đường liên xã

Ngã ba Quốc lộ 27

Ngã ba đường trục chính thôn 4

1.500.000

Ngã ba đường trục chính thôn 4

Ngã ba đường đi buôn Pưk Prong

850.000

Ngã ba đường đi buôn Pưk Prong

Cầu giáp xã Ea Ning

720.000

Ngã ba đường đi buôn Pưk Prong

Hết buôn Bhốk – thôn 2

720.000

Hết buôn Bhốk – thôn 2

Cầu trắng

600.000

 

 

3

 

 

Đường liên xã

Ngã tư Quốc lộ 27

Ngã ba đường vào

Trường THCS Ea BHốk

900.000

Ngã ba đường vào Trường THCS Ea BHốk

Ngã ba buôn Ea Khít

600.000

Ngã ba buôn Ea Khít

Giáp xã Ea Hu

420.000

4

Các đường thuộc khu dân cư trong phạm vi bán kính 300m tính từ mốc lộ giới đường Quốc lộ 27

550.000

5

Đường trục chính thôn 4

Ngã ba Quốc lộ 27

Ngã ba đường liên xã

600.000

           

 

STT

Tên đường

Đoạn đường

Mức giá

Từ

Đến

 

6

 

Khu dân cư

Thuộc thôn 4

350.000

Thuộc các thôn: 1, 8; buôn Ea Mta.buôn Ea Mta A và buôn Ea Kmar

270.000

Các thôn, buôn còn lại

130.000

IV

Xã Dray Bhăng

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Quốc lộ 27

 

Giáp xã Ea Tiêu

Đối diện ngã ba Công ty TNHH MTV Cà phê Ea

Ktur

 

2.000.000

Đối diện ngã ba Công ty TNHH MTV Cà phê Ea

Ktur

Hết đất ông Đặng Văn Thịnh (thửa đất số

10311. tờ bản đồ 21)

 

3.500.000

Hết đất ông Đặng Văn

Thịnh (thửa đất số 10311. tờ bản đồ 21)

 

Giáp xã Hòa Hiệp

 

3.000.000

Giáp xã Ea Bhốk

Giáp chợ xã Hòa Hiệp

3.500.000

 

 

 

2

 

 

 

Tỉnh lộ 10

Ngã tư Quốc lộ 27

Đầu thôn Lô 13

1.000.000

Đầu thôn Lô 13

Hết KDC tập trung thôn lô 13

720.000

Hết KDC tập trung thôn lô 13

Đường đi vào xóm đồi khu 5 (hết thửa số 10.

TBD 60)

 

500.000

Đường đi vào xóm đồi khu 5 (hết thửa số 10, TBD 60)

Giáp huyện Krông Ana

400.000

 

3

Khu TT đô thị

– Cơ quan hành chính huyện Cư Kuin

Các trục số 2, 3

1.750.000

Các trục số 5, 6, 7; trục nội bộ (23m)

1.650.000

Các trục nội bộ còn lại

1.500.000

4

Đường liên thôn

Đường song song Tỉnh lộ 10 (thuộc thôn lô 13)

420.000

 

5

Đường giáp ranh xã Dray Bhăng và xã

Hòa Hiệp

 

Ngã ba Quốc lộ 27 (Hết chợ Hòa Hiệp)

 

Đường liên thôn tuyến 2 song song Quốc lộ 27

 

2.500.000

6

Đường liên xã

Hết thôn Mới xã Hòa Hiệp

Hết buôn Hra Ea Ning

210.000

 

Các đường thuộc khu dân cư trong phạm vi bán kính 300m tính từ mốc lộ giới đường Quốc lộ 27 thuộc khu vực thôn Nam Hòa

700.000

 

Các đường thuộc khu dân cư trong phạm vi bán kính 300m tính từ mốc lộ giới đường Quốc lộ 27 đến tiếp giáp đường Quy hoạch 36m

1.350.000

 

7

Các đường thuộc khu dân cư trong phạm vi bán kính 300m tính từ mốc

lộ giới đường Quốc lộ 27 đoạn từ ngã tư Quốc lộ 27 đến giáp xã Hòa Hiệp (Cả hai bên đường dọc QL 27)

 

1.000.000

 

8

 

Khu dân cư

Thuộc thôn Kim Châu

500.000

Thuộc thôn Nam Hòa và thôn Lô 13

400.000

Các thôn, buôn còn lại

130.000

           

 

STT

Tên đường

Đoạn đường

Mức giá

Từ

Đến

V

Xã Hòa Hiệp

 

 

 

 

1

 

 

 

Quốc lộ 27

 

Giáp xã Dray Bhăng

Ngã ba đường vào thôn Mới và nhà thờ Kim

Phát

 

3.000.000

Ngã ba đường vào thôn Mới và nhà thờ Kim Phát

Hết thôn Thành Công

1.500.000

Hết thôn Thành Công

Đến đầu đèo Giang Sơn

700.000

Đến đầu đèo Giang Sơn

Đến cầu Giang Sơn giáp huyện Krông Bông

500.000

 

2

 

Đường liên xã

Ngã ba Quốc lộ 27

Hết thôn Mới

500.000

Ngã ba Quốc lộ 27 (giáp chợ Hòa Hiệp)

Đường liên thôn tuyến 2 song song Quốc lộ 27

2.400.000

 

 

 

 

 

3

Các đường tuyến 2. tuyến

3 song song

Quốc lộ 27. các đường

nhánh từ Quốc lộ 27 đến hết đường tuyến 3 (thuộc thôn Kim Phát) Trừ

khu vực chợ Hòa Hiệp

Giáp xã Dray Bhăng

Hết nhà thờ Kim Phát

450.000

 

 

 

 

Hết nhà thờ Kim Phát

 

 

 

 

Quốc lộ 27

 

 

 

 

450.000

4

Chợ Hòa Hiệp

Các Kiôt trong chợ

3.000.000

 

 

5

Đường tuyến 2 song song Quốc lộ 27 (Khu vực chợ

Hòa Hiệp)

 

Từ nhà ông Hà Đức Minh (thửa đất số 3468, tờ bản đồ 22)

 

 

Giáp xã Dray Bhăng

 

 

2.500.000

 

6

Đường nội thôn (thuộc thôn Mới)

Ngã ba đường liên xã Hoà Hiệp. Dray Bhăng (Cách Quốc lộ 27 – 635m)

 

Giáp xã Dray Bhăng

 

300.000

 

7

 

Khu dân cư

Thuộc phần còn lại của thôn Kim Phát

300.000

Thuộc thôn Thành Công và thôn Mới

210.000

Các thôn, buôn còn lại

130.000

VI

Xã Ea Ning

 

 

 

1

 

 

Đường liên xã

Đập Việt Đức 4

Hết Công ty TNHH MTV Cà phê Ea H’nin

2.500.000

 

Từ cổng chào thôn 15

 

Đến hết bờ tường công ty TNHH MTV Cà phê Ea H’nin

 

900.000

           

 

STT

Tên đường

Đoạn đường

Mức giá

Từ

Đến

 

 

 

Hết Công ty TNHH MTV Cà phê Ea H’nin

 

Ngã tư sân bóng

 

1.000.000

Ngã tư sân bóng

Hết đoạn đường thẳng (dài khoảng 360m)

700.000

Hết đoạn đường thẳng

Giáp xã Cư Êwi

700.000

Ngã ba cây xăng Đức Hợi

Ngã tư sân bóng

800.000

Ngã ba chợ Việt Đức 4

Hết ngã ba cây xăng Đức Hợi

2.400.000

Hết ngã ba cây xăng Đức

Hợi

Ngã ba cổng chào buôn

Pưk Prong

1.100.000

Ngã ba cổng chào buôn Pưk Prong

Cách ngã ba sân bóng

thôn 23 khoảng 430m (phía Bắc)

 

650.000

Cách ngã ba sân bóng thôn 23 khoảng 430m (phía

Bắc)

Cách ngã ba sân bóng

thôn 23 khoảng 430m (phía Nam)

 

670.000

Cách ngã ba sân bóng thôn 23 khoảng 430m (phía Nam)

 

Giáp xã Ea Bhốk

 

570.000

Ngã ba cổng chào buôn Pưk Prong

Ngã ba đường vào thôn 9 xã Ea Ning

500.000

Ngã ba đường vào thôn 9 xã Ea Ning

Hết tường rào Công ty TNHH MTV Cà phê

Chư Quynh

 

900.000

 

Hết tường rào Công ty

TNHH MTV Cà phê Chư Quynh

 

Đường liên xã (gồm cả hai nhánh đường)

 

500.000

2

Khu vực chợ Việt Đức 4

Các đường bên trong và giáp chợ Việt Đức 4

1.700.000

 

 

3

 

 

Đường liên xã

Cầu trắng

Cổng chào thôn 6

480.000

Cổng chào thôn 6

Hết đoạn đường nhựa chợ An Bình

800.000

Hết đoạn đường nhựa chợ An Bình

Giáp xã Cư Êwi

500.000

4

Khu dân cư

Thuộc thôn 8, 15, 21 và 22

220.000

Các thôn, buôn còn lại

130.000

VII

Xã Cư Êwi

 

 

1

 

Đường liên xã

 

Cầu chăn nuôi

 

Giáp xã Ea Ning

 

550.000

 

2

 

Đường liên thôn

 

Từ cổng chào thôn 12

Cổng chào buôn Tách M’Ngà

 

250.000

           

 

STT

Tên đường

Đoạn đường

Mức giá

Từ

Đến

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Đường nội thôn 12 tuyến

1

 

Ngã tư đường liên thôn

 

Hết thôn 12

 

300.000

Đường nội thôn 12 tuyến

2

 

Ngã tư đường liên thôn

 

Đập 45 xã Ea Ning

 

300.000

Đường nội thôn 1C

Ngã ba đường liên xã

Đập Tách M’Ngà

250.000

Đường nội thôn 1A

 

Ngã ba đường liên xã

Hết khu dân cư thôn 1A

(hướng đi Nghĩa địa thôn 1A, 1B)

 

250.000

4

Khu vực còn lại

120.000

VIII

Xã Ea Hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường liên xã

Cầu trắng

Ngã ba đối diện cổng chào thôn 6 xã Ea Ning

600.000

Ngã ba đối diện cổng chào thôn 6 xã Ea Ning

Hết đoạn đường nhựa đi xã Cư Êwi

700.000

Hết đoạn đường nhựa đi xã Cư Êwi

Giáp xã Cư Êwi

500.000

Ngã ba đường liên xã đi xã Ea Hu, Cư Êwi

Hết chợ An Bình

800.000

Hết chợ An Bình

Cống thoát nước (đầu chợ Ea Tur)

500.000

Cống thoát nước (đầu chợ Ea Tur)

Hết đất ông Nguyễn

Hiển (thửa đất số 161, tờ bản đồ 79)

 

500.000

Hết đất ông Nguyễn Hiển (thửa đất số 161, tờ bản đồ 79)

Hết đất ông Bùi Tỵ (thửa đất số 108, tờ bản đồ 15)

 

450.000

Hết đất ông Bùi Tỵ (thửa đất số 108, tờ bản đồ 15)

Cầu Thác đá

500.000

Cầu Thác đá

Giáp xã Ea Bhốk

450.000

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Đường liên thôn

 

Ngã ba đường liên xã

 

Cổng chào thôn 1

 

550.000

Cổng chào thôn 1

Hết sân bóng thôn 1

270.000

Cổng chào thôn 4

Hết sân bóng thôn 4

250.000

 

Ngã 3 trường Nguyễn Tất Thành

 

Cổng chào thôn 7

 

250.000

 

Ngã ba nhà Hùng Nho

(Thửa đất 15649, tờ bản đồ số 69)

Ngã ba nhà ông Liệu (thửa đât 45 tờ bản đồ số 79)

 

150.000

           

 

STT

Tên đường

Đoạn đường

Mức giá

Từ

Đến

3

Khu dân cư thôn 2

 

 

150.000

4

Khu dân cư thôn

1 và thôn 4

 

 

130.000

 

5

Khu dân cư thôn 3

 

 

130.000

6

Khu vực còn

lại

 

 

120.000

 

 


Kênh thông tin dự án Bất Động Sản tại Buôn Ma Thuột
Hotline: 0917611117
TIN KHÁC
 • Bảng Giá Đất Huyện Krông Bông 2020 - 2024

  Bảng Giá Đất Huyện Krông Bông Full Để hỗ trợ đến khách hàng dễ dàng tra cứu giá thuế đất…
 • Bảng Giá Đất Huyện Krông Ana 2020 - 2024

  Bảng Giá Đất Huyện Krông Ana 2020 – 2024 Để hỗ trợ đến khách hàng dễ dàng tra cứu giá…
 • Bảng giá đất huyện Krông Pắc 2020 - 2024

  Bảng giá đất huyện Krông Pắc Full Để hỗ trợ đến khách hàng dễ dàng tra cứu giá thuế đất…
 • Bảng Giá Đất Huyện Krông Búk 2020 - 2024

  Bảng Giá Đất Huyện Krông Búk 2020 – 2024 Để hỗ trợ đến khách hàng dễ dàng tra cứu giá…
 • Bảng Giá Đất Huyện Buôn Đôn 2020 – 2024

  Bảng Giá Đất Huyện Buôn Đôn 2020 – 2024 Để hỗ trợ đến khách hàng dễ dàng tra cứu giá…
 • 0
  Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
  Top